Gästlista till Kungsgatan

Förfest från 21:00 | Kungsgatan 24, Kings fox våning 2